Fotowoltaika

Fotowoltaika czyli przydomowe elektrownie słoneczne z panelami fotowoltaicznymi.

Wytwarzanie energii elektrycznej pozyskanej z energii słońca jest możliwe poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznej. Dochodzi do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Tak pozyskaną energię elektryczną można magazynować, przekazywać nadwyżki wytwarzanej energii do sieci elektroenergetycznych a przede wszystkim wykorzystać w codziennych potrzebach gospodarstwa domowego, firmy, zakładu produkcyjnego.

W cenę instalacji fotowoltaicznej wchodzą wszystkie elementy, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania oraz montaż przez wyspecjalizowaną firmę instalacyjną.

Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika
Fotowoltaika